Oturum açın

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Kaydol

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Omron'a kaydolduğunuz için teşekkür ederiz

Hesabınızı tamamlamanız için şu adrese bir e-posta gönderildi:

Web sitesine geri dönün

doğrudan erişim

Bilgilerinizi aşağıya girin ve bu sayfadaki içeriğe doğrudan erişin

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz

Artık şuna erişebileceksiniz: OMRON "Geleceği Şekillendirme 2030" vizyonunu duyuruyor

Şu adrese bir onay e-postası gönderildi:

Sayfaya devam edin

Bu belgeyi indirmek için lütfen veya doğrudan erişim edinin

OMRON "Geleceği Şekillendirme 2030" vizyonunu duyuruyor

İlk aşamada 930 milyar yen net satış ve 120 milyar yen işletme gelirini hedefliyor (2024 Mali Yılı)

OMRON, dünya çapında sürdürülebilir gelişimin hızını ve kapsamını güçlendirmek amacıyla 2030 mali yılı için uzun vadeli yeni vizyonunu ve üç yıllık orta vadeli yönetim planını duyurdu. Bu vizyonun amacı, OMRON'un "Sensing & Control + Think" teknolojileri ile daha çeşitli toplumsal sorunları çözmeye çalışmaktır.

OMRON'un Başkanı ve CEO'su Yoshihito Yamada tarafından "Geleceği Şekillendirme 2030 (SF2030)" olarak adlandırılan vizyon, OMRON'un iş büyümesi ve sürdürülebilirlik entegrasyonundan sürekli olarak sosyal ve kurumsal değer yaratarak sürdürülebilir bir toplum şekillendirme isteğini vurgulayan, kuruluşun tanınmış kurumsal ilkelere dayalı yönetim felsefesinin bir uzantısıdır.

sf2030 fcard d en sol

OMRON, 1933'te kurulduğundan beri endüstriyel otomasyon, sağlık sistemi ve sosyal sistem çözümleri yoluyla daha iyi bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Önümüzdeki on yılın "otonom toplumun"* gelişini göstereceği ve daha birçok farklı ve karmaşık sosyal meseleyi ortaya çıkaracağı öngörülüyor. SF2030, insan odaklı otomasyon teknolojileri aracılığıyla insan yeteneklerini en üst düzeye çıkarmanın yollarını ele alır. Bu, insanlar ve makineler arasında daha güçlü ilişkiler kurulmasını kapsar çünkü bu ilişki, insanların sorunları çözmelerine yardımcı olarak kişilerin en iyi yönlerini ortaya çıkarmaları açısından büyük bir önem taşır. Bu da şirketin daha yeni kurumsal ve sosyal değerler oluşturmasını sağlayacaktır.

"Karlılığımızı, değişime yanıt verme hızımızı, sürdürülebilirlik yönetiminin uygulanmasını ve kurumsal değerimizi güçlendirilmiş kurumsal yönetim ve risk yönetimiyle destekleyebilmiş olsak da sosyoekonomik sistem dinamik olmaya devam ediyor. Güçlü bir otonom büyüme yaratmayı ve kurumsal yönetimimizi sürdürülebilir iş büyümesi sağlayacak şekilde daha da geliştirmeyi hedefliyoruz," diye ekliyor Bay Yamada.

sf2030 fcard a en sol

"Bu geçişin beraberinde iklim değişikliği, yaşlanan nüfus ve bireyler arasında ekonomik eşitsizliğin artması gibi birçok etkenden kaynaklanan sosyal sistemlerde yaşanan aksaklıklar da gelecek. Bu senaryo, daha yeni teknoloji destekli ve sürdürülebilir çözümler gerektiren yeni ve karmaşık sosyal sorunlara yol açacaktır. Biz de tam olarak bu konuda katkımızı artırmayı amaçlıyoruz. Bunu yapmamız halinde, daha fazla sosyal değer yaratmış olacağız."

OMRON'un SF2030'da ilgili olarak tanımladığı üç sosyal sorun karbon nötr olunması, dijital bir toplumun hayata geçirilmesi ve sağlıklı yaşam beklentilerinin uzatılmasıdır.

sf2030 fcard c en sol

Şirket, tanımlanan sosyal sorunlar için aşağıdaki iş yöntemlerini uygulayarak SF2030 yönetim planının ilk aşamasında 2022-2024 yılından itibaren üç yıllık orta vadede 930 milyar yen net satış ve 120 milyar yen işletme geliri görmeyi amaçlamaktadır:

  • Endüstriyel otomasyon: İşletme, sürdürülebilir bir toplumu desteklemek için hazırlanan üretimin ilerlemesini kolaylaştıracaktır. Odak noktası iş gücü eksikliklerini hafifletmek ve verimliliği artırmaktır. OMRON, küresel çevre ve çalışan memnuniyeti ile uyum içinde sürdürülebilir bir gelecek şekillendiren bir üretim zemini oluşturmayı hedefleyecektir. 
  • Sağlık: Kardiyovasküler hastalık vakalarını sıfıra düşürme çabalarında kaydettiği ilerlemeyle cesaretlenen OMRON, dünyanın dört bir yanındaki insanlara daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak ve daha sağlıklı bir yaşam sağlamak amacıyla evde kullanıma yönelik tıbbi cihazları ve veri tabanlı hipertansiyon yönetimini desteklemeye devam ederken önleyici ve uzaktan sağlık durumu izlemeye daha fazla odaklanacaktır.  
  • Sosyal Çözümler: Yenilenebilir enerjinin verimli kullanımına katkıda bulunan OMRON, otonom toplumu desteklemek için sürdürülebilir bir dijital altyapı oluşturmaya yardımcı olacaktır. OMRON, enerji toplama, tasarruf ve optimizasyon için gelişmiş enerji kontrol teknolojisini kullanacaktır.  
  • Cihaz ve modül çözüm alanı: OMRON; daha sağlam, gelişmiş ve daha verimli cihazların üretimini sağlayarak yeni enerji ve yüksek hızlı haberleşmenin yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. 

Şirket, finansal dönüm noktalarının yanı sıra yönetim hedefinin bir parçası olarak 11 (1'i bölgesel) finansal olmayan hedef de belirlemiştir. OMRON, bu iddialı yönleri desteklemek için kurumsal yönetim ve organizasyonel yetkinliklerinde de güçlü dönüşümler sağlamayı amaçlıyor. Önemli girişimlerin içyüzünü aşağıda bulabilirsiniz:

  • Üründen temel değer bakış açısına geçiş: Şirketin bakış açısını, yalnızca performans ve kalite bazlı değerler yaratmaktan, kullanıcıların çözüm geliştirme sürecinin bir parçası olmalarına yardımcı olacak temel değerler oluşturmaya değiştirme.  
  • İş modellerinin evrimi: Şirket, daha iyi ve daha yeni çözümler üretmek için kendisiyle hemfikir kuruluşlarla ve iş ortaklarıyla ortak çalışmalarını genişletmeyi ve ilişki kurma çabalarını büyütmeyi hedefliyor.  
  • "Çeşitlilik ve kapsayıcılık" konusuna daha çok önem verme: İnsan kaynaklarının SF2030'u başarıya ulaştırmanın anahtarı olduğunu düşünürsek yetenek gelişimine ve kapsayıcı bir kurumsal iş kültürü oluşturmaya yatırım yapmak gerekir. 
  • Tedarik zinciri dayanıklılığını artırma: Doğal afetler ve jeopolitik risklerin yanı sıra operasyonel verimlilik gibi iş ortamındaki hızlı değişimlerin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için tasarım geliştirmede ve merkezi olmayan üretimde ilerleme kaydetmek gerekir. 
  • Sürdürülebilirlik girişimlerinin güçlendirilmesi: Karbon nötr olmak, sera gazı emisyonu azaltma hedefleriyle çevresel etkiyi azaltmak ve küresel ölçekte insan haklarına saygı göstermek için gereklidir. OMRON, bu maddelere öncelik vererek rekabet avantajını geliştirecektir. 
  • "DX ile veri odaklı kurumsal operasyonları" hızlandırma: İş dönüşümünü desteklemek ve çalışanlarını sağlam, güvenli ve progresif bir çalışma tarzıyla güçlendirmek için gereklidir.

Bay Yamada sözlerini şöyle tamamlıyor: "SF2030 ile amacımız, insanların her zaman güvenebileceği daha iyi bir toplum şekillendirmektir. Dünyanın dört bir yanındaki insanların beklentilerinin yüksek olduğu bir kuruluş haline gelmeyi hedefliyoruz.".

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın

* SF2030 ve Orta Vadeli Yönetim Planı hakkında daha fazla bilgiye buradan erişin.

OMRON Endüstriyel Otomasyon'u LinkedIn'de takip edin