Oturum açın

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Kaydol

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Omron'a kaydolduğunuz için teşekkür ederiz

Hesabınızı tamamlamanız için şu adrese bir e-posta gönderildi:

Web sitesine geri dönün

doğrudan erişim

Bilgilerinizi aşağıya girin ve bu sayfadaki içeriğe doğrudan erişin

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz

Artık şuna erişebileceksiniz: Çevresel ürün bilgileri

Şu adrese bir onay e-postası gönderildi:

Sayfaya devam edin

Bu belgeyi indirmek için lütfen veya doğrudan erişim edinin

Çevresel ürün bilgileri

Çevreye duyarlı bir şirketiz ve geçerli yasal yükümlülüklerin tümüne uymak, şirket kültürümüzün bir parçası. Bu nedenle ve müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak amacıyla çok çeşitli endüstriyel komponentlerin, RoHS ve WEEE Direktiflerinin yanı sıra AB Mevzuatı REACH ile uyumlu olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.

RoHS

RoHS, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nun 2011/65/EU sayılı Direktifi ile daha sonraki tebdilleri kapsar (değişiklik)

Bu direktif, Ek 2'de belirtilen kısıtlı maddeleri ve maksimum yoğunluk değerlerini, izin verilen seviyenin üzerinde içeren, direktif kapsamındaki yeni elektrikli ve elektronik ekipmanların satışını yasaklar.

WEEE

Bu Direktifin hedefi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının önlenmesi ve buna ek olarak atık imhasını azaltmak için bu tür atıkların tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanımın diğer türlerinin uygulanmasıdır. 

Ayrıca üreticiler, distribütörler ve tüketiciler gibi elektrikli ve elektronik ekipmanın yaşam döngüsüne dahil olan tüm operatörlerin ve özellikle elektrikli ve elektronik ekipman atığının tasfiyesiyle doğrudan ilgili olan operatörlerin çevresel performanslarını geliştirmeyi amaçlar.

REACH

Kimyasallarla ilgili 1907/2006/EC sayılı AB Mevzuatı REACH, zaman içerisinde yürürlüğe giren mevcut direktiflerin ve mevzuatların büyük bir bölümünün yerini alması için tasarlanmıştır. REACH, 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir.

Geçmişte, riskli oldukları tespit edilen bazı kimyasallar değerlendirilmiş ve sonuç olarak da yetkililer tarafından kısıtlanmıştır. REACH kapsamında, sorumlulukların önemli bir bölümü kimyasalların, kimyasalı içeren bileşiklerin ve ürünlerin üreticilerine ve ithalatçılarına aktarılmıştır.