Oturum açın

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Kaydol

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Omron'a kaydolduğunuz için teşekkür ederiz

Hesabınızı tamamlamanız için şu adrese bir e-posta gönderildi:

Web sitesine geri dönün

doğrudan erişim

Bilgilerinizi aşağıya girin ve bu sayfadaki içeriğe doğrudan erişin

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz

Artık şuna erişebileceksiniz: Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için üretim tesislerinde inovasyon

Şu adrese bir onay e-postası gönderildi:

Sayfaya devam edin

Bu belgeyi indirmek için lütfen veya doğrudan erişim edinin

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için üretim tesislerinde inovasyon

iautomation logo
Filmi Oynat

Üretim sektörünün karşı karşıya olduğu çok sayıda ikilem

Pazarın küreselleşmesi, değişen tüketici ihtiyaçları, karbon nötr hedefleri, dijitalleşme ve üretim teknolojisindeki diğer gelişmeler, doğum hızındaki düşüş ve nüfusun yaşlanması, fabrika çalışanlarının değişen değerleri... Bunlar üretim sektörünü etkisi altına alan hızlı değişimlerden yalnızca birkaçıdır. Bu değişikliklere ayak uydurmak ve sürdürülebilir gelişim için gerekli olan toplumsal ihtiyaçları karşılamak için üretim tesisleri çeşitli ikilemlerin üstesinden gelmek durumundadır.

Sermaye Verimliliği ve Esneklik

İnsan çalışanlara aşırı bağımlı üretim tesislerinin karşılaştığı artan riskler

İş gücü açığı artışta olduğundan, üretim tesisleri için insan iş gücüne aşırı derecede bağımlı olmak giderek daha riskli hale gelmektedir. Sermaye ağırlıklı üretim sektöründe bu, makineleşme ve otomasyona yapılan yatırımlar sayesinde iş gücü tasarrufu sürecini hızlandırmıştır. Ancak bu makineleşme ve otomasyon, aynı zamanda değişen tüketici ihtiyaçlarını esnek bir şekilde ele alabilmelidir.

Rasyonel Olarak Ekonomik ve Çevresel

Karbonsuzlaştırma kaynaklı yönetim riskleri

Ekonomik rasyonellik, yani daha düşük maliyetle daha iyi ürünler üretmek, üretim endüstrisi için daimi bir zorluktur. Toplumsal önemlilik açısından, şirketlerin ürünlerini karbonsuzlaştırmaya katkıda bulunacak ve küresel çevrenin korunmasına yardımcı olacak şekilde imalat yapmaları da giderek daha büyük bir gereklilik haline gelmektedir.

Teknoloji Gelişimi ve İnsan Uzmanlığı

Yetenekleri güvence altına alma ve çalışanları daha hızlı eğitme

Üretim sektöründe rakiplerin önüne geçmek için üretim teknolojilerindeki sürekli gelişmelere ayak uydurmak şarttır. Bununla birlikte, üretimde çalışan işçi sayısının azalması ve yüksek vasıflı mühendis açığı nedeniyle, bu tür ileri teknolojileri tam olarak kullanabilecek personeli güvence altına almak ve hızlı bir şekilde eğitmek her geçen yıl daha zor hale gelmektedir.

Verimlilik ve İnsan Onuru

İş-yaşam dengesi ve iş memnuniyeti

Güvenli ve rahat hissettiren, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayan çalışma ortamlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim tesisleri, çalışanlara işlerinde memnuniyet ve gelişim hissi vermeli ve daha yaratıcı faaliyetlerde bulunmalarını sağlamalıdır.

Üretim tesislerindeki toplumsal sorunların çözümüne yönelik üretim inovasyonu konsepti

Üretim tesislerinin karşı karşıya olduğu toplumsal sorunlarla ilgili birçok farklı zorluğu, otomasyonda inovasyona yönelik üç yaklaşım arasında sinerji sağlayarak ve bunları geliştirerek oluşturduğumuz çözümlerle ele alıyoruz: entegre (gelişmiş kontrol), akıllı ve interaktif (gelişmiş insan-makine iş birliği).

Üretimde inovasyona yönelik bu konsepte i-Automation! adını veriyoruz.

Yeni bir üretim tesisi tipi sayesinde sürdürülebilir bir gelecek

OMRON'un hedefi, küresel ortamla bir arada var olabilecek ve yüksek çalışan memnuniyeti sağlayabilecek sürdürülebilir otomasyon uygulayarak sürdürülebilir bir toplum yaratmaya yardımcı olmak ve aynı zamanda üretimin ileri düzeydeki evrimine yön vermektir. Bu çabanın merkezinde, son teknoloji i-Automation! ürünlerimiz yer alır. Bunlar, üretime yönelik üç yeni konseptimizi temel almaktadır: "İnsan Becerilerinin Ötesinde Otonomasyon," "İnsan ve Makine Arasında İleri Düzey İş Birliği" ve "Dijital Mühendislik İnovasyonu".