Oturum açın

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Kaydol

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Omron'a kaydolduğunuz için teşekkür ederiz

Hesabınızı tamamlamanız için şu adrese bir e-posta gönderildi:

Web sitesine geri dönün

doğrudan erişim

Bilgilerinizi aşağıya girin ve bu sayfadaki içeriğe doğrudan erişin

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz

Artık şuna erişebileceksiniz: Resmi CE İşareti (CEM)

Şu adrese bir onay e-postası gönderildi:

Sayfaya devam edin

Bu belgeyi indirmek için lütfen veya doğrudan erişim edinin

Resmi CE İşareti (CEM)

Deneyimlerimiz yeni makinelerin veya yeni kurulan üretim hatlarının birçoğunun direktiflerle bir şekilde uyumsuzluk gösterdiğini ve her zaman en üst seviyede emniyetli olmadığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak, CE işaretinin özel gereklilikleri dolayısıyla makinedeki CE işareti geçerlilik taşımayabiliyor.

Makine emniyetiyle ilgili danışmanlık için bizimle iletişime geçin

CE işareti sürecini hızlandırma

CE işareti, makinenin AB direktifleriyle uyumlu olduğuna dair bir üretici beyanıdır. Birçok durumda bu direktifler; Makine, Düşük Gerilim ve EMC direktifleridir. CE işareti sadece pazarda satılacak bir makine için değil aynı zamanda kendi şirket içi kullanımınıza yönelik geliştirdiğiniz makineler için de gereklidir. CE işaretine başvurmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel değerlendirmeler ile belgeleri ve işaretin geçerli olduğundan emin olmanızı sağlayabiliriz.

Orijinal tasarımlarınızda değişiklik yapılması gerektiğinde emniyet fonksiyonları tasarımı, mühendisliği, kurulumu ve testleriyle size destek olabilir ve oluşturulmasına yardım edebileceğimiz Teknik Dosya'ya dahil edilecek belgeleri sağlayabiliriz.

Üretim hatları bile CE işareti prosedürüne ve emniyet değerlendirmelerine tabi olabilir. Makine tertibatı olarak sınıflandırılan üretim hattının hizmete alındığında veya yeni makinelerle genişletildiğinde bu koşul karşılanmalıdır. Makine Direktifi'ne göre, çok sayıda makine ortak bir fonksiyonu yerine getirmek üzere birleştirilmişse ve makinelerden biri çalışmayı durdurduğunda bu fonksiyon uygulanamıyorsa üretim hattı, makine tertibatı haline gelir. Bu durum söz konusu makine tertibatının tek bir makine ile aynı şekilde değerlendirilmesi zorunluluğunu doğurur.

Bazı CE işareti görevleri

Omron tüm sürecin sorunsuz ve verimli geçmesini sağlar.

 • Makine için risk değerlendirmesi

 • Makinenin, Makine Direktifi'nde yer alan Temel Sağlık ve Emniyet Gereklilikleri'ne uygun olup olmadığının denetlenmesi

 • Elektrik sisteminin IEC EN 60204-1 ile uyumlu olup olmadığının denetlenmesi

 • Pnömatik sistemin EN ISO 4414 ile uyumlu olup olmadığının denetlenmesi

 • Hidrolik sistemin EN ISO 4413 ile uyumlu olup olmadığının denetlenmesi

 • Makine için geçerli olan diğer tüm EN ISO standartlarıyla uyumluluk incelemeleri

 • Gürültü testi

 • EMC testi

 • Emniyet ile ilgili tüm kontrol fonksiyonlarının EN 13849-1 kapsamında performans seviyelerinin hesaplanması.

 • Makinede yer alan ışık bariyerleri, tarayıcılar, tek ışınlı sensörler ve EN ISO 13855 kapsamındaki diğer tüm ESPE cihazları için yaklaşma hızının hesaplanması, ilgili belgelerin sağlanması ve konumlandırma hesapları.

 • EN 14120 ve EN 14119 kapsamındaki koruyucuların ve koruyucu kilitlerinin doğru konumlarının hesaplanması ve ilgili belgelerin sağlanması.

 • Makine için Teknik Dosya'nın oluşturulması.

 • Makine için Uygunluk Beyanı veya Birleştirme Beyanı'nın oluşturulması.

 • Müşterinin imzalayacağı EC uygunluk beyanı veya birleştirme beyanının oluşturulması.

Nasıl çalışır

Sizinle veya ortaklarınızla, tedarikçilerinizle (veya AB dışındaysanız yetkili temsilcilerinizle) yakın temas halinde ve "iş birliği içinde" çalışarak makineniz için resmi CE işareti almanıza yardımcı oluyoruz.