REACH Yönetmeliklerine Uyum Hareketi

Yasal zorunluluklara uymak, şirket kültürümüzün en önemli parçalarından biridir. Bundan dolayı yeni EU yönetmeliklerine uymak için gerekli olan bütün adımları takip ediyoruz.

REACH Yönetmelikleri

REACH, yeni EU Yönetmeliklerinin kimyasal maddeler için geçerli olan 1907/2006/EC standardının, daha önceki birçok direktif ve düzenlemenin kapsandığı halidir. REACH, 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Geçmişte birçok otorite tarafından değerlendirilen kimyasallardan bazılarının yüksek risk içerdikleri tespit eidlmiş ve bundan dolayı birçoğunun kullanımı kısıtlanmıştır. REACH kapsamında birçok parça ve kimyasalların bizzat kendisi üretici ve ithalatçı firmalara gönderildi.

Hedefler

REACH özellikle, kimyasal ürünlerin tedarik zincirindeki bütün kanalların, kimyasal ürünleri sorun yaşamadan kullanması doğrultusundaki zorunlulukları tanımlar.

Bizler REACH Yönetmeliği kapsamındaki sorumluluğumuzun farkındayız. Ekteki dokümandan Omron markalı ürünler üzerindeki etkiler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Omron Ürünleri REACH SVHC Bilgisi

Yüksek Risk taşıyan Kimyasallar (Substances of Very High Concern - SVHC) listesi 28 Ekim 2008 tarihinden itibaren Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemicals Agency - ECHA) tarafından ajansın websitesinde yayınlanmaya başlamıştır ve düzenli olarak güncellenmektedir.

Bundan dolayı bizler de ürünlerimizin ya da paketleme malzemelerinin bu listede yer alan kimyasallardan %0,1 (ağırlık olarak) 'den daha fazla içerip içermediğini düzenli olarak kontrol etmekteyiz.

Omron ürünlerinin güncel SVHC bilgisini aşağıda bulabilirsiniz. Listede yer almayan ürünlerin içeriklerinde hiçbir oranda SVHC yer almamakta ya da söz konusu ürün inceleme altındadır.