RoHS Yönetmeliği'ne Uyma Çalışmaları

Omron Endüstriyel Otomasyon çevre bilincine sahip bir kuruluştur. Bu yüzden RoHS yönetmeliğine uygun olmaya çalışıyoruz.

RoHS Yönetmeliği

RoHS Yönetmeliği Avrupa Parlamentosu ve 27 Ocak 2003 Konseyi'nin elektrikli ve elektronik aygıtlarda belli başlı zararlı maddelerin kullanımını kısıtlayan 2002/95/EC Yönetmeliği'dir.

Bu yönetmelik, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, izin verilen seviyelerin üstünde kurşun, cıva, kadmiyum, hekzavalan krom, PBB (polybrominated biphenyl) ya da PBDE (polybrominated diphenyl ether) içeren tüm yeni elektrikli ve elektronik aygıtların satışını yasaklamıştır.

Hedefler

Bu yönetmeliğin amacı Üye Eyaletler'in elektrikli ve elektronik aygıtlarda zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin kanunlarına yaklaşmak ve insan sağlığının korunmasına ve atık elektrikli ve elektronik aygıtların çevre açısından emniyetli geri dönüşüm ve imhasına katkıda bulunmaktır.