Oturum açın

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Kaydol

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Omron'a kaydolduğunuz için teşekkür ederiz

Hesabınızı tamamlamanız için şu adrese bir e-posta gönderildi:

Web sitesine geri dönün

doğrudan erişim

Bilgilerinizi aşağıya girin ve bu sayfadaki içeriğe doğrudan erişin

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]

Download

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz

Artık şuna erişebileceksiniz: WEEE, Pil ve Ambalajlama Direktifleri

Şu adrese bir onay e-postası gönderildi:

Sayfaya devam edin

Bu belgeyi indirmek için lütfen veya doğrudan erişim edinin

WEEE, Pil ve Ambalajlama Direktifleri

Bu Direktiflerle bir bütün olan Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR), üreticilere atık ürün tasfiyesi veya imhası konusunda önemli ölçüde sorumluluk yükleyen bir yaklaşımdır

WEEE - Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direktifi (2012/19/EU)

Bu Direktifin hedefi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının önlenmesi ve buna ek olarak atık imhasını azaltmak için bu tür atıkların tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanımın diğer türlerinin uygulanmasıdır. Ayrıca üreticiler, distribütörler ve tüketiciler gibi elektrikli ve elektronik ekipmanın yaşam döngüsüne dahil olan tüm operatörlerin ve özellikle elektrikli ve elektronik ekipman atığının tasfiyesiyle doğrudan ilgili olan operatörlerin çevresel performanslarını geliştirmeyi amaçlar.

Pil Direktifi (2006/66/EC)

Atık pil ve akümülatörlerin olumsuz etkisini en aza indirerek çevre kalitesini koruma ve geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlar. Bazı istisnalar hariç kimyasal yapılarına, boyutlarına veya tasarımlarına bakılmaksızın tüm pil ve akümülatörleri kapsar.

Ambalajlama Direktifi (94/62/EC)

Ambalajlama ve ambalajlama atığının yönetimi ve çevreye olan etkisinin önlenmesi veya azaltılması ile ilgili ulusal tedbirleri uyumlu hale getirmeyi hedefler.

Omron'un Yaptığı Çalışmalar

Omron, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının, pillerin ve ambalajlama ürünlerinin toplanması, geri dönüştürülmesi ve imhası için alt yapıyı oluşturacak süreç ve kurumların geliştirilmesi için yerel yönetim düzeyinde iş birlikleri gerçekleştirir. Her Üye Ülke, bu uygulamaları yerel alt yapıya uyacak şekilde bağımsız olarak geliştirir.

Çevre Kayıt Bilgileri

  • WEEE konusunda ADENMA Danışmanlık Hizmetleri ile çalışılmaktadır 
  • TAP'a 2018/105 Sözleşme numarası ile kayıt olunmuştur
  • 261882838 çevre kimlik numarası ile Ambalaj Bilgi Sistemi'ne kayıtlıdır.