WEEE Yönetmeliği

Omron Endüstriyel Otomasyon ürünleri WEEE yönetmeliğinin kapsamı dışında olsa da, Omron bu yönetmeliğin gereksinimlerine yalnızca Avrupa'da değil tüm dünya çapında da etkin şekilde hazırlanıyor.

WEEE - Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yönetmeliği (2002/96/EC)

Bu yönetmeliğin hedefi atık elektrikli ve elektronik ekipmanın önlenmesi, buna ek olarak atık imhasını azaltmak amacıyla bu gibi atıkların yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi ve diğer geri kazanım şekillerinin uygulanmasıdır. Aynı zamanda üreticiler, bayiler ve tüketiciler gibi elektrikli ve elektronik ekipmanın yaşam döngüsünde yer alan tüm operatörler ve özellikle atık elektrikli ve elektronik ekipmanın işlenmesiyle doğrudan ilgili operatörlerin çevre performanslarının geliştirilmesini amaçlar.

Omron'un Çalışmaları

Omron ürünleri geri dönüşümlerinin kolay olacağını ve çevreye zararlı materyal bırakmayacaklarını temin eden bir görüşle üretmektedir. Omron, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın toplanması, geri dönüştürülmesi ve imhası için gerekli altyapıyı oluşturmaya yönelik prosedürlerin ve organizasyonların geliştirilmesinde yerel ülke seviyesinde iş birliği yapacaktır. Her bir Üye Ülke bu çalışmaları yerel altyapılarına uyacak şekilde bağımsız olarak geliştiriyor.